Входната врата – история през вековете

Borman.BG

Входната врата – история през вековете

[lightbox_image src=’http://informiran365.com/wp-content/uploads/2016/08/Borman.BG_.jpg’ bigimage=’http://informiran365.com/wp-content/uploads/2016/08/Borman.BG_.jpg’ title=’Борман Комерс’]

Несъмнено вратите имат хилядолетна история, която бележи началото си още от 3 000 години пр.н.е. В зависимост от геоложките и етнокултурните особености на географския ареал и епохата, през която са създадени, входните врати притежават различни технически и естетически характеристики.

Материалите, от които биват изработвани през различните исторически периоди се обуславят най-вече от природните дадености и нивото на технологична еволюция през съответния период и територия. Първите входни врати, изработени от дърво още преди Христа, се намират в Египет, като преди това са били  издялквани от каменни блокове. В Европа през Средновековието и Ренесанса входните врати се правели от дървесен материал. Изключителен интерес за изследователите представляват гръцките, както и римските врати,  заради впечатляващата им история.

С появата на капитализма и създаването на работилници под формата на манифактури, а по-късно и фабрики, изработката на входните врати се механизира и усъвършенства. След Втората световна война те започват да се произвеждат масово от желязо или олово. С течение на времето, все по-големите научни открития и иновации в технологиите, се променят  и материалите за направа на вратите коментират от Borman. Появяват се различни екстри като шпионка, звънец, уплътнения, както и по-добри защитни механизми.

Вратите, които днес използваме, започват да се произвеждат след 70-те години на миналия век. В по-ранните векове, освен защитни функции, те са били и етикет за финансова стабилност и социално положение. Формата, специфичните елементи, фрески и дърворезба, на вратите по света, носят информация за особеностите на културно-историческата и народно-паметната традиция и обичаи, иманентно присъщи за съответната нация, етнос.

Днес, живеейки във век на ноу хау индустрия, нови изобретения и технически иновации, все повече се размиват традиционните и културни различия в производството на новите [highlight style=’misty-rose’]врати София[/highlight]. Така започват да се изработват врати със специфични дизайнерски хрумвания характерни за културната история на отделните нации и държави.

Днес на пазара има най-различни предложения от модели и размери [highlight style=’default’]входни врати София[/highlight]. Човек може да избира между метални, дървени и направени от други материали врати. Могат да бъдат задоволени всякакви вкусове и изисквания, както на хората с ограничен бюджет, така и на тези с големи възможности и екзотични идеи