Детската градина се оказва определяща за просперитета на мъжете!

Проучване на проследяването на живота на момчета от по-малко потекло на възраст от шест до средата на 30-те години. Учителите от детската градина са били помогнали да ги оценявате по следния начин:

  • хиперактивност,
  • невнимание,
  • опозиция,
  • физическа агресия
  • социално поведение

Нарастващите нива на невнимание и асоциирано поведение са били свързани с около 1300 долара по-малко в годината.

Момчетата, които не са имали проблеми, се свързват със сътрудниците си, имат средно увеличение на годишния доход от $ 400

Момчета, чиито учители ги намират за асоциативни в детска градина, по-често разполагат с по-ниски доходи от възрастни, които имат нужда от помощ и предоставят информация за ново проучване.

Тези, които са с невъзможни в класа или не си взаимодействат добре със съседите си, и са спечелили $ 1300 по-малко от връщане на възрастни.

Неправилно поведение в училището се оттегля от по-ниски нива от академичните постижения и доходи, които се отнасят до следователите.

Следва да се въведе уникална статистика за тази връзка, която е получена от учителите в детските градини и след това търгуване.

Оценка на учители в детските градини с добри прогнози за проблеми, които се натрупват с времето – проблеми с връщането и възрастта, неуспех в училище, престъпно поведение, злоупотреба с наркотици и т.н.

За изследователските изследователи, които са проучили 920 момчета, които са били на възраст от шест години, започвайки от 1984 г. до 2015 г.

Всички момчета са от квартала с ниски доходи в Монреал, така че изследователите са се контролирали от фактори, които биха могли да окажат влияние върху бъдещите доходи, като дойдат до родителите и образователните институции.

Про-социалното поведение е поведение за интересите на другите, включително помощ и споделяне.

Момчетата са спечели средно около 28 866 долара годишно от времето, когато са били в средата на 30-те години, като годишният доход варира от нула до $ 142,268.

Нарастващите нива на ненаблюдаваните в оценките на детските градини се свързват с 1295 долара по-малко в годишната доходност, установяването.

През 40-годишната си кариера финансовият ефект може да възлезе на около 70,533 долара загубени доходи.

Оценки на учители за хиперактивност, опозиция и агресия не изглежда да повлияе на ефекта от дохода.